Rätten i den ekonomiska krisen
   
 
Författare:Calleman Catharina
Titel:Rätten i den ekonomiska krisen
Utgivningsår:2011
Omfång:218 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788080
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Insolvensrätt , Krediträtt , Ekonomi

Pris: 327 SEK exkl. moms

 

I samhället samspelar ekonomin och rätten med varandra. Ekonomisk recession och finansiella kriser eller kristendenser kan vara framkallade av rättsliga åtgärder och rättsliga åtgärder kan vidtas i försök att stävja såväl recession som kriser. Det rättsliga tänkandet kan vara påverkat av ekonomiska maktförhållanden och föreställningar om aktörer på olika områden. Rätten i den ekonomiska krisen var ett aktuellt ämne när arbetet med denna antologi inleddes och det har blivit än mer aktuellt idag. Ett återkommande tema är avvägningen mellan olika intressen i lagstiftning och rättstillämpning och hur denna avvägning eventuellt förändras under ekonomiska kristider.

I boken berörs såväl rättshistoriska som komparativa ämnen men också mera specifika frågor inom olika rättsområden. Artiklarna rör de områden som kanske mest omedelbart påverkas av den ekonomiska krisen – insolvens-, kredit- och skatterätten – men behandlar också krisens vidare samhälleliga och rättsliga konsekvenser på till exempel det arbetsrättsliga och straffrättsliga området. Frågor som ställs är till exempel:

Hur har den skärpta internationella konkurrensen påverkat utvecklingen av advokatyrket i Europa?

Är så kallade seniorlån en skuldfälla eller ett sätt att få guldkant på tillvaron?
 
  © 2017 Jure AB