Ds 2012:1 Nya regler om prospekt
   
 
Titel:Ds 2012:1 Nya regler om prospekt
Utgivningsår:2012
Omfång:172 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236796
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:1
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Redovisar behovet av särskilda införlivandeåtgärder i svensk rätt av ett EU-direktiv om ändring i prospektdirektivet (2004/109/EG) och i öppenhetsdirektivet (2004/109/EG).
Ändringarna berör tillämpningsområdet samt offentliggörandet av prospekt, i huvudsak förenklingar och minskning av de administrativa bördorna.
 
  © 2017 Jure AB