Brottsoffer
� Från teori till praktik
   
 
Författare:Lindgren Magnus , Pettersson Karl-Åke , Hägglund Bo
Titel:Brottsoffer � Från teori till praktik
Anmärkning:Innehållsförteckningen kan kostnadsfritt laddas ner i PDF-format. Boken finns även i en engelsk översättning.
Utgivningsår:2001
Omfång:308 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231157
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 238 SEK exkl. moms

 

Ladda hem pdf-fil 
Länge var det framför allt brottslingen som uppmärksammades av rättsväsendet, forskare och samhällsdebattörer. Först under de senaste decennierna har intresset också börjat riktas mot kriminalitetens offer.

I dag pågår i Sverige ett viktigt utvecklingsarbete för att förbättra stödet till brottsoffer. Det gäller till exempel utsatta kvinnor och barn samt offer för rasistiskt och homofobiskt våld. Den nya boken Brottsoffer ingår som en del i detta utvecklingsarbete. I boken beskrivs brottsoffers reaktioner och behov samt redovisas hur polisen och andra aktörer i lokalsamhället tillsammans kan ge ett bättre stöd till brottsoffer. Den ger också en aktuell översikt av forskning, lagstiftning och debatten inom brottsofferområdet.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma inom polisen men även inom resten av rättsväsendet samt inom hälso- och sjukvården och den sociala sektorn. Den kan även fungera som utbildningsmaterial för personer engagerade i ideella organisationer, till exempel brottsoffer- och kvinnojourer. Andra som kan ha utbyte av innehållet i denna bok är journalister, politiker och personer verksamma i de lokala brottsförebyggande råden.

Magnus Lindgren är brottsofferforskare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och lektor vid Polishögskolan i Stockholm.

Karl-Åke Pettersson är polisöverintendent vid Rikspolisstyrelsen och lärare vid Försvarshögskolan.

Bo Hägglund är kriminalkommissarie och expert på brottsofferfrågor vid Rikspolisstyrelsen.

Se även boken Utsatta och sårbara brottsoffer av samma författare.
 
  © 2017 Jure AB