SOU 2011:85 Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn
   
 
Titel:SOU 2011:85 Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn
Anmärkning:Betänkande från Fridskränkningsutredningen.
Utgivningsår:2012
Omfång:196 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236680
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Fridskränkningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:85
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Straffskalan består men fridskränkande typer av brott blir fler!

Föreslår att straffskalan för grov fridskkränkning och grov kvinnofridskränkning på mellan sex månader och sex års fängelse ska bestå. Däremot bör även överträdelse av kontaktförbudet och skadegörelse ingå i denna typ av brott.
När det gäller egenmäktighet med barn föreslås att även fall där barnet hålls kvar (t.ex. i annat land) ska vara straffbart, även vid gemensam vårdnad. I nuläget är det bara själva bortförandet som omfattas av lagens bestämmelser, till skillnad mot de fall där vårdnaden tilldömts en av vårdnadshavarna.
 
  © 2017 Jure AB