Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget
� En introduktion
   
 
Författare:Svernlöv Carl
Titel:Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget � En introduktion
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:127 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206248
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 265 SEK exkl. moms

 

På senare tid har stor uppmärksamhet riktats internationellt mot bolagsstyrningsfrågor. Frågor om aktiebolagets struktur och bolagsorganens befogenheter och skyldigheter har även aktualiserats i Sverige på senare år i kölvattnet av utländska och inhemska s.k. företagsskandaler. Särskilt har dessa frågor gällt bolagsorganens ansvar för fel och försummelse.

Denna andra upplaga, som uppdaterats efter ändringar i lag och rättspraxis behandlar de skadeståndsregler i aktiebolagslagen som gäller styrelseledamöter och verkställande direktören. Den går igenom de grundläggande förutsättningarna för ansvar enligt dessa regler. Särskild uppmärksamhet ägnas åt lagens regler om ansvarsfrihet.
Boken har tillkommit för att fylla behovet av en fristående lärobok inom den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten som är mer lättillgänglig än de mer omfattande verk som finns på området inom den nordiska rättsvetenskapliga litteraturen, men som ändå går mer på djupet än de lite bredare läroböckerna i aktiebolagsrätt.

Mot bakgrund av dess praktiska inriktning och omfattande källhänvisningar kan boken även tjäna som ett lättillgängligt referensverk på området för advokater, revisorer, bolagsjurister och andra som arbetar med dessa frågor.
 
  © 2017 Jure AB