Produktansvarslagen
� En kommentar m.m.
   
 
Författare:Blomstrand Severin , Broqvist Per-Anders , Lundström Rose-Marie
Titel:Produktansvarslagen � En kommentar m.m.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:260 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016366
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Marknadsrätt

Pris: 904 SEK exkl. moms

 

Denna tredje upplaga är en uppdaterad kommentar till produktansvarslagens bestämmelser, samt till relevant rättspraxis och litteratur. Här finns också en orientering om produktansvarslagens plats i rättssystemet i övrigt samt:

– en internationell översikt, som redovisar EG-direktivet om produktansvar och direktivets implementering i medlemsländerna
– produktansvarsreglerna i några andra länder
– en orientering om produktansvarslagens plats i rättssystemet i övrigt
– en genomgång av villkoren för läkemedelsförsäkringen och produktansvarsförsäkringar i allmänhet.
 
  © 2017 Jure AB