Ogiltighet och rättsföljd
   
 
Författare:Ingvarsson Torbjörn
Titel:Ogiltighet och rättsföljd
Utgivningsår:2012
Omfång:276 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139012450
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 201
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 758 SEK exkl. moms

 

Denna framställning behandlar rättsföljderna av att ett avtal förklarats ogiltigt och därmed inte får verkan efter sitt innehåll. Med ogiltigheten förknippas rättsföljderna overksamhet för framtiden, återgång och ersättning. Vid avvecklingen av ett ogiltigförklarat avtal uppkommer vanligen en rad praktiska problem mellan parterna. Siktet i denna framställning är dock inställt på valet av rättsföljd och inte på den praktiska avvecklingen.
Arbetet består av två huvuddelar och en avslutning. I den allmänna delen görs vissa begreppsbestämningar och avgränsningar i ämnet. I arbetets särskilda del diskuteras ett antal enskilda ogiltighetsfall. I den avslutande delen behandlas hur jämkning och ogiltighet förhåller sig till varandra.
I arbetet hänvisas inte enbart till svenska rättskällor, utan även till annat nordiskt material. Praxis utgör också en viktig källa till kunskapen om rättsföljder som knutits till konstaterad ogiltighet och i viss omfattning har stöd för resonemangen även sökts i publicerade skiljedomar.

 
  © 2017 Jure AB