Cloud Computing
� En handledning och kommentar till IT&Telekomföretagens standardavtal Cloud Computing version 2010
   
 
Författare:Christner Anders , Edvardsson Tobias
Titel:Cloud Computing � En handledning och kommentar till IT&Telekomföretagens standardavtal Cloud Computing version 2010
Utgivningsår:2011
Omfång:161 sid.
Förlag:IT&Telekomföretagen
ISBN:CLOUDCOMP2010
Typ av verk:Kommentar
Ämnesord:IT-rätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Boken behandlar begreppet Cloud Computing och belyser även en del av de legala problem som uppstår och som behöver hanteras vid nyttjandet av molntjänster.

Boken ger en handledning och kommentar till IT&Telekomföretagens standardavtal Cloud Computing version 2010 som lanserades i oktober 2010. De tre dokumenten behandlas var för sig i detalj:
- Allmänna bestämmelser Cloud Computing version 2010
- Särskilda bestämmelser - Leverantörens applikation Cloud Computing version 2010
- Villkor servicenivåer för Cloud Computing (SLA-bilaga - Cloud Computing)
 
  © 2017 Jure AB