Reklamjuridikguiden
   
 
Författare:Eltell Tobias , Åberg Johan
Titel:Reklamjuridikguiden
Utgivningsår:2012
Omfång:256 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147094745
Ämnesord:Marknadsrätt , Immaterialrätt

Pris: 413 SEK exkl. moms

 

Reklamjuridikguiden är en praktisk guide till de vanligaste lagar och branschregler som man kommer i kontakt med vid marknadsföring. Den svarar på de frågeställningar som dyker upp hos en annonsör och reklambyrå när de skapar och lanserar en ny reklamkampanj. Reklamjuridikguiden är en bok för alla som vill lära sig mer om marknadsrätt. Den är framtagen för de yrkesgrupper som fattar beslut i marknadsföringsfrågor, både för dem som är avsändare och ansvarar för reklambudskap och för dem som skapar och distribuerar reklam. Även jurister har behållning av boken då den genomgående refererar till tillämpligt lagrum och aktuell praxis.

Reklamjuridikguiden kan med fördel användas som just en guide att (bokstavligen) hålla i handen för att orientera sig bland alla dessa regler som skiljer sig åt beroende på vad som marknadsförs, till vem, med vilket innehåll och på vilket sätt. Boken kan även fungera som ett uppslagsverk.

Innehållet i stora drag:

Del 1 Branschen
Beskriver parter och branschavtal.

Del 2 Budskapet
Tar upp både generella och specifika lagregler som gäller för marknadsföring av vissa produkter och tjänster samt gränsdragningen mot yttrandefrihet. Den andra delen innehåller även en översikt av de regler som gäller för olika sätt att sprida reklam och för dess målgrupp.

Del 3 Brottet (och straffet)
Redogör för den domstolsprocess som finns att tillgå när du (eller din konkurrent), Konsumentombudsmannen eller Reklamombudsmannen anser att en marknadsföringsåtgärd strider mot lag.

Bilagor
Branschavtal, en övergripande beskrivning av relevanta lagar, marknadsföringslagen med den så kallade Svarta listan samt en uppställning av de branscher som förekommit i mål med förbudsföreläggande som Marknadsdomstolen har avgjort under perioden 2000 till september 2011.

Författarna hänvisar genomgående till aktuella rättsfall och lagregler.

Om författarnaTobias Eltell är jurist på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer. Tobias har ett förflutet som jurist på bland annat Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och TV4. I tolv år var han engagerad som timlärare på Juridicum, Stockholms universitet. Tobias ger råd till Sveriges Annonsörers medlemmar i frågor som rör bland annat immaterialrätt, marknadsrätt och avtalsrätt. I dessa ämnen håller han även utbildningar och seminarier.

Johan Åberg är advokat och delägare på Advokatfirman Westermark Anjou. Johan har varit verksam på advokatbyrå sedan år 2000 och har en lång och bred erfarenhet av rådgivning främst inom områdena immaterialrätt, marknadsrätt, medierätt och IT-rätt. Han har dessförinnan ett förflutet som jurist i organisationen Stim. Johan biträder klienter löpande i bland annat avtalsrättsliga och marknadsrättsliga frågor samt i frågor om skydd och nyttjande av immateriella rättigheter. Därutöver är Johan ofta anlitad som ombud i domstol.
 
  © 2017 Jure AB