Ta din unge och spring
� Om barn som utsätts för brott i skolan
   
 
Författare:Rangborg Matilda
Titel:Ta din unge och spring � Om barn som utsätts för brott i skolan
Utgivningsår:2012
Omfång:133 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234772
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

SMAKPROV ur boken

Skolan är en av de vanligaste brottsplatserna för barn och
ungdomar, ändå kallar vi inte alltid de brott som inträffar i
skolans värld för misshandel, sexuella trakasserier och olaga
hot etc. De benämns i stället ”mobbning”. Den här boken
handlar om Julia som blev slagen av en tjej i parallellklassen
och om Markus som trakasserades av sina klasskompisar
nästan varje dag i flera år. Men framför allt handlar den om
skolornas agerande efter dessa händelser.

I dag gör skolorna olika. Det är godtyckligt hur brott
hanteras, och vilken hjälp de drabbade får. Ändå saknas
inte verktygen, lagstiftningen eller skyddsnäten. Det finns
likabehandlingsplaner, antimobbningsteam, utbildningar
och en särskild Barnombudsman respektive ett Barn- och
elevombud. Men vad betyder allt detta när barn som utsätts för
brott i skolan ändå inte kan vara säkra på att få den hjälp de
har behov av och rätt till?

I boken intervjuas bland annat lärare, rektorer, poliser och
några av Sveriges främsta makthavare med ansvar för skolan.
Boken är skriven av journalisten Matilda Rangborg i samarbete
med den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige.
Boken vänder sig till skolpersonal, politiker, journalister
samt till den samhällsintresserade allmänheten.

 
  © 2017 Jure AB