Stiftelsen Tryggare Sverige Årsrapport 2011
   
 
Titel:Stiftelsen Tryggare Sverige Årsrapport 2011
Utgivningsår:2012
Omfång:95 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234765
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stiftelsen Tryggare Sverige
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO som drivs i form av en allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär utan bakomliggande vinstintresse. Stiftelsen är en ny aktör inom trygghetsområdet som varken tar emot bidrag från staten eller från partier. Verksamheten bygger på finansiering och delaktighet från enskilda företag och bidragsgivare som har sett det som viktigt att stödja denna typ av verksamhet, inte minst utifrån ett CSR-perspektiv.

Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar inom trygghetsområdet. Ytterst handlar det om att minska brottsligheten och säkerställa att alla som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.

Stiftelsen erbjuder en professionell verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Verksamheten bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med bl.a. stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och enskilda, alltså privat och offentlig samverkan i nya roller.

Med denna årsrapport vill vi redovisa vår syn på läget i Sverige och samtidigt bidra till att synliggöra trygghetsfrågorna. Årsrapporten innehåller ett tiotal debattartiklar som handlar om viktiga händelser som inträffat under året, men de handlar också om situationen inom polisen, om vikten av att inkludera näringslivet i det trygghetsskapande arbetet och om kommunernas brottsförebyggande arbete m.m. Rapporten speglar således viktiga frågor inom trygghetsområdet som har diskuterats i Sverige 2011.
 
  © 2017 Jure AB