Brottsoffrens rättigheter
� i brottmålsprocessen
   
 
Författare:Fredriksson Max , Malm Ulf
Titel:Brottsoffrens rättigheter � i brottmålsprocessen
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:152
Omfång:2012 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139112259
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

SLUT på förlag

 

Boken är ett praktiskt redskap – en mycket användbar handbok – som ger fyllig information om vilka lagar, regler och rättigheter som gäller för brottsoffer. Den kan med fördel även användas som lärobok, både vid högre undervisning och i samband med studiecirklar. 4:e upplagan har uppdaterats med gällande rätt, rättsfall och intervjuer. EU-rättens utveckling på området berörs, liksom det nygamla institutet kontaktförbud (f.d. besöksförbud) som genomgått vissa förändringar och utökningar, särskilt genom möjligheten till teknisk övervakning. En viktig nyhet i 4:e upplagan är den nya lagstiftningen från 2011 där möjligheten ges att som skadelidande vända sig gentemot unga lagöverträdares föräldrar för ersättning beskrivs ingående, med såväl praktiska bedömningar som andra tips.
 
  © 2017 Jure AB