Konsumentköplagen
� en översikt
   
 
Författare:Herre Johnny
Titel:Konsumentköplagen � en översikt
Utgivningsår:1999
Omfång:128 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139201230
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok ges en översikt över de regler som gäller vid konsumentköp och behandlas möjligheter till analogier till främst köplagens bestämmelser i den mån luckor finns i konsumentköplagen.
 
  © 2017 Jure AB