SOU 2012:12 Penningtvätt
� Kriminalisering, förverkligande och dispositionsförbud
   
 
Titel:SOU 2012:12 Penningtvätt � Kriminalisering, förverkligande och dispositionsförbud
Anmärkning:Betänkande av 2010 års penningtvättsutredning
Utgivningsår:2012
Omfång:567 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236956
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2010 års penningtvättsutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:12
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Svårare att omsätta vinst från smutsiga affärer!

Föreslår att bestämmelserna om straff för penningtvätt bryts ut ur brottsbalken och placeras i en egen lag, lagen om penningtvättsbrott.
Straffskalorna föreslås vara oförändrade i förhållande till vad som gällt för penninghäleri, grovt penninghäleri och penninghäleriförseelse.
Enligt den nya lagen ska även s.k. självtvätt av pengar bli straffbart. Dessutom ska polisen kunna frysa pengar så snart det finns brottsmisstanke - ett dispositionsförbud som kan tillgripas i högst två dagar. Beslut om dispositionsförbud ska kunna tas även på begäran av utländsk finansmyndighet. Om penningtvättsbrott föreligger ska pengarna eller annan egendom kunna beslagtas, även om den beslagtagna egendomen inte tillhör gärningsmannen.
Förslagen är i överensstämmelse med 2005 års förverkandekonvention, som Sverige underteckande i maj 2005. Om lagförslaget genomförs blir det möjligt för Sverige att tillträda konventionen.

 
  © 2017 Jure AB