Försäkringsfusk
� tillvägagångssätt, straffansvar och försäkringsutredning
   
 
Författare:Van Kesbeeck Andersson Fredrik
Titel:Försäkringsfusk � tillvägagångssätt, straffansvar och försäkringsutredning
Utgivningsår:2011
Omfång:441 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9789173350297
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Straffrätt , Försäkringsrätt

Pris: 491 SEK exkl. moms

 

”Befolkningen fördömer och tar stark ställning mot fusk. Samtidigt erkänner man att man fuskar ...”

Boken består av tre delar som var och en belyser företeelsen försäkringsfusk.

Del I representerar försäkringsgivarsidan och illustrerar oegentliga ageranden som riktas mot försäkringssystemen. I Del II bekräftas att dessa ageranden kan vara brottsliga, vilket innebär att försäkringsgivaren har ett legitimt motiv att agera för att förhindra angreppen.
Del III representerar försäkringstagarsidan och illustrerar de betänkligheter om den enskildes rättssäkerhet som kan uppkomma om en brottmålsprocess inleds.
Tillsammans bildar delarna en enhet som visar problematiken kring de motstående intressen som finns i försäkringsförhållanden. För stort hänsynstagande till försäkringsgivarsidan kan innebära en allvarlig kränkning av försäkringstagarens grundläggande rättssäkerhetsgarantier i en brottmålsprocess. För stor hänsyn till försäkringstagarsidan kan vara ett hot mot försäkringssystemen genom att en för hög grad av felaktiga utbetalningar hotar den finansiella stabiliteten i försäkringsverksamheten. Boken visar att denna intressekonflikt är en realitet och finns inbyggd i försäkringssituationen.
 
  © 2017 Jure AB