Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet
� I Stockholm 18-19 augusti 2011.
   
 
Titel:Förhandlingarna vid Det 39:e nordiska juristmötet � I Stockholm 18-19 augusti 2011.
Anmärkning:Två volymer.
Utgivningsår:2012
Omfång:933 sid.
Förlag:Den svenska styrelsen
ISBN:39NJM1208
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Processrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 677 SEK exkl. moms

 

Nordiska juristmöten arrangeras vart tredje år i en av de nordiska huvudstäderna. Mötenas historia sträcker sig tillbaka till 1872. Vid mötena samlas nordiska jurister med olika yrkesbakgrund - vetenskapsmän, domare, advokater, förvaltningsjurister, affärsjurister m.fl. - för diskussioner i olika ämnen. Ämnesutbudet spänner över ett brett fält. Deltagarantalet ligger vanligen runt drygt 1 000.

I grunden utgör mötena en samverkan mellan fem lokala juristföreningar, en i vart och ett av de nordiska länderna.Inledningsanförande: Norden och internationell konfliktlösning, f.d. utrikesministern, ambassadören Jan Eliasson

Ur innehållet:

•Krav och förväntningar på den moderna domaren
av Anna Skarhed

•Lojalitetsprincipen – ett institut med framtid i avtalsrätten?
av Jori Munukka

•Brott begångna av personer utan eller med svag anknytning till riket
av Knut H Kallerud

•Åldersdiskriminering
av Jacob Söderman

•Om prövningen i andra instans – överprövning eller omprövning
av Sigurdur Tomas Magnusson

•Skadestånd som medel för ersättning vid kränkningar av mänskliga rättigheter
av Mårten Schultz

•Far och barn
av Öivind Östberg

•Privata aktörers ansvar
av Gudrun Antemar

•Sanktionsavghifter eller straff
av Raimo Lahti

•Den moderna brottsligeheten och den traditionella processrätten
av Jan Andersson och Lars Korsell

•Proaktiv eller reaktiv brottsbekämpning
av Stefan Eiriksson

•Konsumentskyddets framtid i Norden
av Johan Bärlund

•Advokatyrkets kommersialisering
av Mads Bryde Andersen

•Styrelsens och ledningars ansvar för agerande i finanskriser
av Thorbjörn Sofsrud

•Grundläggande fri- och rättigheter i Norden i ett Europaperspektiv
av Hilde Indreberg

•Likheter och skillnader i Nordisk förvaltningsrätt
av Ulrik von Essen

•Ersättningsansvar vid kontraktsförhandlingar (culpa in contrahendo)
av Hans Henrik Edlund

•Sociala rättigheter - FN-konventionen och de nordiska länderna
av Jacob Mchangama

•Integritetsskydd på Internet – spridning av uppgifter om eget och andras liv
av Ragna Arli

•Bevis i skiljeförfarande – inspiration för domstolsprocessen?
av Gisela Knuts

•Statens rättsliga reaktioner i en ekonomisk kris – statsstöd eller nödrätt?
av Ragnhildur Helgadottir

Johan Hirschfeldt
Ordförande vid det 39:e nordiska juristmötet

Camilla Olsson
Mötets generalsekreterare

Johan Danelius
Mötets bitr. generalsekreterare
 
  © 2017 Jure AB