Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett
   
 
Författare:Viken Monica
Titel:Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett
Utgivningsår:2012
Omfång:535 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205426573
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt , Processrätt

Pris: 970 SEK exkl. moms

 

Grundig behandling av den juridiske håndtering av markedsundersøkelser som bevis i Norge, Sverige og Danmark.

Markedsundersøkelser fremlegges i dag i stadig større grad som bevis, og behovet for en avklaring av hvordan slike undersøkelser utformes, håndteres og vurderes i juridisk sammenheng, har økt i takt med denne utviklingen.

Start
Innholdsoversikt
abstract
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
kapittel i emne og metode
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
kapittel ii markedsundersøkelsers juridiske forankring
. . . . 46
kapittel iii prosessuelle føringer og begrensninger
. . . . . . . . . 182
kapittel iv undersøkelseskriterier i en juridisk kontekst
. . . 220
kapittel v markedsundersøkelsers bevisverdi
. . . . . . . . . . . . . . . . 299
kapittel vi avsluttende kommentarer og vurderinger
. . . . . . 333
sammendrag, litteratur og registre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
resymé på norsk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
summary in english
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
lover, forskrifter og forarbeider
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
lovregister
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
rettspraksis og andre juridiske avgjørelser
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Innhold
abstract
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
kapittel i emne og metode
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1 Innledning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.1 Emne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.2 Avhandlingens formål
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3 Varemerke- og markedsføringsrett
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4 Markedsundersøkelser
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.5 Avhandlingens oppbygning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2 Metode og rettskilder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.1 Generelle metodiske og rettskildemessige avveininger
. . . . . . . . . . . . . 32
2.2 Norske rettskildefaktorer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.3 Fremmed rett
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.4 EU-rett
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
kapittel ii markedsundersøkelsers juridiske forankring
. . . . 46
3 Innledning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4 Omsetningskretsens oppfatning som vurderingstema
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.1 Omsetningskretsens betydning i materiell rett
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.2 Avgrensning av den relevante omsetningskrets
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4.3 Omsetningskretsens oppfatning som målestokk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.3.1 Valg av tilnærmingsmåte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.3.2 Gjennomsnittsforbruker
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
4.3.3 Markedsundersøkelser som bevis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5 Markedsundersøkelsers forankring i varemerkeretten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.1 Varemerkets funksjoner
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
5.2 Særpregsvurdering
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.2.1 Juridisk forankring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.2.1.1 Det generelle utgangspunkt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
5.2.1.2 Særpreg som registreringsvilkår
. . . . . . . . . . . . . . . . 61
innhold
10
5.2.1.3 Vilkår om særpreg ved innarbeidelse
. . . . . . . . . . . 65
5.2.1.4 Forholdet mellom innarbeidelse og registrering
. . 68
5.2.2 Den relevante omsetningskrets ved særpregsvurderingen
. . 69
5.2.3 Omsetningskretsens oppfatning som dokumentasjon for
særpreg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.2.3.1 Den mentale assosiasjon
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
5.2.3.2 Krav til prosentvis andel av omsetningskretsen?
. . 76
5.2.4 Markedsundersøkelsers relevans i særpregsvurderingen
. . . . 80
5.3 Forvekslingsvurdering
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.3.1 Juridisk forankring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.3.1.1 Det generelle utgangspunkt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.3.1.2 Forvekslingsfare som registreringshinder
. . . . . . . . 87
5.3.1.3 Forvekslingsfare ved varemerkeinngrep
. . . . . . . . . 88
5.3.1.4 Forholdet mellom registreringshinder og
varemerkeinngrep
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
5.3.2 Den relevante omsetningskrets ved forvekslingsvurderingen
90
5.3.3 Omsetningskretsens oppfatning ved forvekslingsvurdering
. 95
5.3.3.1 Helhetsvurdering
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.3.3.2 Omsetningskretsens merkebevissthet
. . . . . . . . . . 101
5.3.3.3 En ikke ubetydelig del av omsetningskretsen vil
kunne ta feil
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.3.4 Markedsundersøkelsers relevans ved forvekslingsvurderingen
105
5.4 Vern av velkjente merker
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.4.1 Juridisk forankring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.4.1.1 Det generelle utgangspunkt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.4.1.2 Vurdering av om merket er velkjent
. . . . . . . . . . . . 110
5.4.1.3 Vurdering av kjennetegnslikhet
. . . . . . . . . . . . . . . . 112
5.4.1.4 Vern mot utnyttelse eller skade av særpreg eller
anseelse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.4.2 Den relevante omsetningskrets ved vern av velkjente merker
116
5.4.3 Omsetningskretsens oppfatning ved vern av velkjente merker
119
5.4.4 Markedsundersøkelsers relevans ved vern av velkjente merker
124
6 Markedsundersøkelsers forankring i markedsføringsretten
. . . . . . . . . . . . . . 128
6.1 Markedsføringsrettens formål
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
6.2 Vurdering av urimelig handelspraksis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.2.1 Juridisk forankring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.2.1.1 Det generelle utgangspunkt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6.2.1.2 Urimelig handelspraksis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.2.1.3 Villedende handlinger overfor forbrukere
. . . . . . . 133
6.2.1.4 Vilkår om endring av forbrukernes økonomiske
atferd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
6.2.2 Den relevante omsetningskrets ved urimelighetsvurderingen
136
6.2.3 Omsetningskretsens oppfatning som målestokk
. . . . . . . . . . 139
6.2.3.1 Gjennomsnittsforbrukerens oppfatning
. . . . . . . . . 139
6.2.3.2 Særlige forbrukergruppers perspektiv
. . . . . . . . . . 146
6.2.4 Markedsundersøkelsers relevans ved urimelig handelspraksis
148
innhold
11
6.3 Vurdering av lovstridig etterligning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.3.1 Juridisk forankring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.3.1.1 Det generelle utgangspunkt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
6.3.1.2 Urimelig utnyttelse av innsats eller resultater
. . . . . 154
6.3.1.3 Forvekslingsfare
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
6.3.2 Den relevante omsetningskrets ved etterligningsvern
. . . . . . 157
6.3.3 Omsetningskretsens oppfatning ved etterligningsvern
. . . . . . 160
6.3.4 Markedsundersøkelsers relevans ved etterligningsvern
. . . . . 166
6.4 Vurdering av renommésnylting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6.4.1 Juridisk forankring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6.4.2 Den relevante omsetningskrets ved renommésnylting
. . . . . . 173
6.4.3 Omsetningskretsens oppfatning ved renommésnylting
. . . . . 174
6.4.4 Markedsundersøkelsers relevans ved vern av
renommésnylting
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
7 Kommentarer og refleksjoner til kapittel II
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
kapittel iii prosessuelle føringer og begrensninger
. . . . . . . . . 182
8 Innledning
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
9 Markedsundersøkelsers materielle forankring
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
10 Fremleggelse av markedsundersøkelser som bevis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
10.1 Saksforberedelsen i domstolen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
10.2 Sentrale prinsipper for bevisføringen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
10.2.1 Veiledning i formålsparagrafen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
10.2.2 Prinsippet om fri bevisføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
10.2.3 Proporsjonalitetsprinsippet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
10.2.4 Muntlighets- og bevisumiddelbarhetsprinsippene. . . . . . . . . . 190
10.2.5 Kontradiksjonsprinsippet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
10.3 Hva slags bevismiddel er en markedsundersøkelse?. . . . . . . . . . . . . . . . 193
10.3.1 Realbevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
10.3.2 Sakkyndig bevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
10.3.3 Utenrettslige forklaringer som bevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
10.4 Bevisavskjæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
10.5 Markedsundersøkelser som bakgrunnsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
11 Avgjørelsesmyndighetenes rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
11.1 Innslaget av særlig kompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
11.1.0.1 Behovet for særlig kompetanse i domstolen . . . . . . 206
11.1.1 Særdomstoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
11.1.2 Fagkyndige meddommere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
11.1.3 Domstollignende forvaltningsorganer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
11.2 Avgjørelsesmyndighetenes organisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
11.2.1 Betydningen av organiseringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
11.2.2 Organiseringen i varemerkesaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
11.2.3 Organiseringen i markedsføringssaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
12 Kommentarer og refleksjoner til kapittel III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
12 innhold
kapittel iv undersøkelseskriterier i en juridisk kontekst . . 220
13 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
14 Generelt om bruk av empiri i en juridisk kontekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
14.1 Forholdet mellom samfunnsvitenskap og rettsvitenskap . . . . . . . . . . . 221
14.2 Samfunnsvitenskapelige kriterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
14.3 Juridisk innflytelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
14.4 Operasjonalisering av juridiske begreper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
15 Utvikling av undersøkelseskriterier i en juridisk kontekst . . . . . . . . . . . . . . . . 229
15.1 Skandinavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
15.2 Praksis i EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
15.3 England . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
15.4 Tyskland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
15.5 USA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
15.6 Generelt om den internasjonale utviklingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
16 Juridisk håndtering av undersøkelseskriterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
16.1 Undersøkelsesmetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
16.1.0.1 Valg av metode og undersøkelsesdesign. . . . . . . . . 252
16.1.1 Datainnsamlingsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
16.1.2 Tidspunktet for gjennomføring av undersøkelsen . . . . . . . . . 258
16.2 Relevant målpopulasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
16.2.1 Målpopulasjonen må stemme med den relevante
omsetningskrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
16.2.2 Krav til utvalgsramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
16.3 Representativt utvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
16.3.1 Krav til representativt utvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
16.3.2 Betydning av utvalgsmetode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
16.3.3 Betydning av utvalgets størrelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
16.4 Undersøkelsesspørsmålenes utforming og rekkefølge . . . . . . . . . . . . . 275
16.4.1 Generelle retningslinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
16.4.2 Spørsmålenes forankring i det juridiske vurderingstema . . . . 276
16.4.3 Spørsmålsutformingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
16.4.3.1 Ledende spørsmål gir lav validitet . . . . . . . . . . . . . . 282
16.4.3.2 Åpne eller lukkede spørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
16.4.4 Betydning av rekkefølge og setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
16.5 Krav til dokumentasjon og rapportering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
16.6 Krav til dataanalysen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
16.7 Krav til den som utfører undersøkelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
16.7.1 Kompetansekrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
16.7.2 Krav til uavhengighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
17 Kommentarer og refleksjoner til kapittel IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
kapittel v markedsundersøkelsers bevisverdi . . . . . . . . . . . . . . . 299
18 Innledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
19 Generelt om rettens bevisvurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
19.1 Utgangspunktet om fri bevisvurdering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
innhold 13
19.2 Rettens erfaringsgrunnlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
19.2.1 Rettens generelle erfaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
19.2.2 Fagkyndige vurderinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
19.2.2.1 Behovet for hjelpevitenskaper i bevisvurderingen . . 304
19.2.2.2 Rettens vurdering av sakkyndig bevis . . . . . . . . . . . . 305
19.2.2.3 Fagkyndig meddommers bevisvurdering . . . . . . . . . 308
19.3 Samspillet mellom bevisvurdering og rettsanvendelse . . . . . . . . . . . . . 309
20 Bevisvurderingen i praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
20.1 Krav til begrunnelse for bevisvurderingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
20.2 I hvilken grad kommenteres markedsundersøkelsers bevisverdi? . . . . 313
20.2.1 Varemerkesaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
20.2.2 Markedsføringssaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
20.2.3 Hovedinntrykket fra norsk praksis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
20.3 Markedsundersøkelser i forhold til andre aktuelle bevis . . . . . . . . . . . . 320
21 Undersøkelseskriterienes betydning i bevisvurderingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
21.1 Undersøkelseskriterienes direkte innflytelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
21.2 Undersøkelseskriterienes innflytelse som ulovfestede normer. . . . . . . 327
21.3 Forholdet mellom sannsynlighetsovervekt og statistisk signifikans . . . 329
22 Kommentarer og refleksjoner til kapittel V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
kapittel vi avsluttende kommentarer og vurderinger . . . . . . 333
23 Konsekvenser av at markedsundersøkelser anerkjennes . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
23.1 Markedsmekanismenes innflytelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
23.2 Konsekvenser for forståelsen av materiell rett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
23.3 Prosessuelle konsekvenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
24 I hvilken grad bør markedsundersøkelser anerkjennes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
sammendrag, litteratur og registre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
resymé på norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
summary in english . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
litteraturliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
lover, forskrifter og forarbeider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
lovregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
rettspraksis og andre juridiske avgjørelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
 
  © 2017 Jure AB