SOU 2012:26 En ny brottsskadelag
   
 
Titel:SOU 2012:26 En ny brottsskadelag
Utgivningsår:2012
Omfång:420 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237182
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Brottsskadelagutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:26
Ämnesord:Straffrätt , Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Denna utredning har gjort en bred översyn av brottsskadelagen. Bland de frågor som omfattats kan nämnas:
- Brottsoffermyndighetens självständiga skadeståndsrättsliga bedömningar
- Ska rätten till brottsskadeersättning för lränkning utvidgas?
- Brottsoffrets skyldighet att på egen hand kräva betalning
- Regressverksamheten
- Barn som bevittnat brott
- Beloppsgränser
- Ansökningstid, preskription, omprövning och överlåtelseförbud
- Återbetalning av utgiven brottsskadeersättning
 
  © 2017 Jure AB