Moms i praktisk tillämpning
   
 
Författare:Hiort af Ornäs Leijon Lena , Kristoffersson Eleonor
Titel:Moms i praktisk tillämpning
Utgivningsår:2012
Omfång:196 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147097029
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Boken inleds med en genomgång av hur momsen fungerar. I den första delen ges en översikt över rättskällorna på momsområdet samt förklaringar av momssystemet som helhet och dess beståndsdelar, såsom skattskyldighet, skatteplikt och avdragsrätt. Bokens andra del innehåller en tematisk sammanställning av samtliga momsdomar från Högsta förvaltningsdomstolen. Dessa rättsfall belyser hur momsfrågor har bedömts i högsta rättsliga instans i Sverige. I den tredje delen finns en tematisk sammanställning av samtliga rättsfall på momsområdet från Europeiska unionens domstol (EUD). Momslagen, och dess tillämpning, vilar på det inom EU harmoniserade momsdirektivet. Domarna från EUD har därmed mycket stor betydelse för hur den svenska momslagen ska tolkas. Boken har ett rättsfallsregister, där alla domar är sorterade i kronologisk ordning, samt ett sakregister som gör det lätt att hitta i boken. Moms i praktisk tillämpning ger snabb och komplett kunskap om hur momsreglerna har tolkats och tillämpats i praktiken.
 
  © 2017 Jure AB