Skiljeförfarande
� En kommentar
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Skiljeförfarande � En kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:1341 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016694
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Processrätt

Pris: 3579 SEK exkl. moms

 

Stefan Lindskog kommenterar utförligt och paragrafvis Lagen om skiljeförfarande.

Boken är en probleminriktad framställning vars avsikt är att fungera som en handbok i det praktiska rättslivet.

Denna andra upplaga ersätter den första upplagan från 2005 som delvis är föråldrad p g a att såväl SCC som ICC antagit nya regler. Vidare har många nya rättsfall och en hel del ny litteratur tillkommit.
 
  © 2017 Jure AB