Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte
   
 
Författare:Schøiler Jakob
Titel:Straffuldbyrdelseslovens bestemmelser om indgreb over for indsatte
Utgivningsår:2012
Omfång:434 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757427738
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 629 SEK exkl. moms

 

"Fuldbyrdelse af straf er vel det ultimative udtryk for statsmagten. (...) Derfor er der lige netop på det område i særlig høj grad grund til at sikre, at staten bruger sine magtmidler på en forsvarlig måde."

- William Rentzmann, direktør for Kriminalforsorgen

I 2000 blev den første straffuldbyrdelseslov efter grundig forberedelse vedtaget i Danmark. For første gang eksisterede der nu en lovregulering af de indsattes rettigheder og pligter mv. Inden da har straffuldbyrdelsen været baseret på administrative regelsæt og cirkulærer.Denne bog er baseret på forfatter Jacob Schiølers ph.d.-afhandling, der undersøger denne relative nye lov og afdækker tilblivelsen og analyserer udformningen af straffuldbyrdelsesloven. Fokus har især været, at afdække eventuelle problemer og bidrage med betragtninger af lovbestemmelserne.
 
  © 2017 Jure AB