SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
   
 
Titel:SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Anmärkning:Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Utgivningsår:2012
Omfång:665 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237359
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:35
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 20 maj 2010 att ge i uppdrag åt en särskild utredare att inhämta ytterligare kunskap om tvångsäktenskap och barnäktenskap och att föreslå åtgärder för att motverka sådana äktenskap (dir. 2010:54).
 
  © 2017 Jure AB