Ds 2012:15 Bevakning ombord på svenska fartyg
   
 
Titel:Ds 2012:15 Bevakning ombord på svenska fartyg
Utgivningsår:2012
Omfång:122 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237373
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:16
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Bättre skydd mot piratattacker!

Föreslår en ny lag som ger sjöfarten rätt att anlita säkerhetspersonal för bevakningsuppgifter ombord.
Bevakningen ska skydda fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp av pirater och liknande utomstående personer.
Lagen ska endast gälla i fråga om fartyg som omfattas av den internationella koden för sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (ISPS-koden) och bara utanför EES-området.
Förslaget har utformats enligt rekommendationerna för Internationella sjöfartsorganisationen, IMO.
 
  © 2017 Jure AB