SOU 2012:34 Nya påföljder
   
 
Titel:SOU 2012:34 Nya påföljder
Anmärkning:4 delar i paket. Betänkande av påföljdsutredningen.
Utgivningsår:2012
Omfång:2412 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237335
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:34
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 512 SEK exkl. moms

 

Inlåsning ersätts med villkorligt fängelse!

Total översyn av påföljdssystemet för såväl vuxna som unga lagöverträdare. Förslag:

Villkorligt fängelse införs i påföljdssystemet
Påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn avskaffas
Fängelsestraff upp till ett år för tidigare ostraffade personer ska dömas ut villkorligt
Villkorligt fängelse ska alltid kombineras med böter, samhällstjänst, övervakning, hemarrest eller olika former av vård - strängare ju allvarligare brott
Frivårdens insatser ska öka
Återfall ska alltid leda till skärpt straff
Olika brottstyper ska behandlas lika vid påföljdsvalet
Bötesstraffen ska höjas
Socialtjänstens huvudansvar för unga lagöverträdare ska bibehållas och utvecklas
Nya påföljder ska införas för unga lagöverträdare: varningsstraff, kontaktsskyldighet för unga och ungdomsövervakning.

Särskild utredare: Fredrik Wersäll.


 
  © 2017 Jure AB