Etik och gott omdöme
� inom bank och värdepappersbolag
   
 
Författare:Winroth Gerhard , Lycke Johan
Titel:Etik och gott omdöme � inom bank och värdepappersbolag
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:155 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147098019
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi , Krediträtt

SLUT på förlag

 

Det aktuella intresset för frågor av etisk natur inom bland annat banker och värdepappersinstitut avspeglar en ökande allmän uppmärksamhet på moralen i affärssammanhang. Den här boken tar upp de särskilda avvägningar som anställda inom bank och andra värdepappersinstitut måste göra – inte bara för att följa lagar och bestämmelser utan även för att bevara förtroendet för bankerna och det finansiella systemet.

Etik och gott omdöme är en av fyra böcker i en serie framtagen av Liber utifrån SwedSec:s kunskapskrav för licensiering av finansiella rådgivare. Boken är anpassad till delområde 4 i kunskapskraven, ”Etik och sundhetsregler”, och behandlar, förutom grundläggande etik- och integritetsfrågor, bland annat normbildning, sekretess och god sed samt reglerna om penningtvätt och marknadsmissbruk.

De övriga böckerna i Libers serie är: Sparande, kapitalförvaltning och finansiella instrument (delområde 1–2); Finansiell ekonomi (delområde 3); samt Regelverk på värdepappersmarknaden (delområde 5).

De fyra böckerna riktar sig främst till utbildningar av finansiella rådgivare inom till exempel banker och värdepappersbolag samt till anställda som utför affärer med finansiella instrument.
 
  © 2017 Jure AB