Ds 2012:22 Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.
   
 
Titel:Ds 2012:22 Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål.
Utgivningsår:2012
Omfång:131 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237618
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:22
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Föreslår att Sverige ska tillträda det andra tilläggsprotokollet till Europarådskonventionen om ömsesidig rättshjälp i brottmål.
De lagändringar som föreslås gäller bl.a. förhör genom videokonferens och översättning av rättegångshandlingar.
Genom protokollet införs också föreskrifter om hur tjänstemän med hemlig eller falsk identitet ska hjälpa varandra i brottsutredningar. De myndigheter och personer som är behöriga ska anges i en särskild förklaring.
Föreslår däremot att Sverige inte ska godta tilläggsprotokollets artikel 17 om gränsöverskridande övervakning. Denna handlar om bl.a. en utvidgning av samarbetet till stater utanför EU- och EES-området.
 
  © 2017 Jure AB