SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
   
 
Titel:SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
Utgivningsår:2012
Omfång:877 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237557
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:44
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 512 SEK exkl. moms

 

»Privatspaningsmetoder» i polisarbetet permanentas!
De tre lagar som avses gäller hemlig rumsavlyssning (buggning), hemlig teleavlyssning resp. hemlig kameraövervakning. Fortfarande måste polisen dock rätta sig efter vissa villkor för att få använda sig av hemliga tvångsmedel, till skillnad från privatspanarna. Brotten måste bl.a. ha ett straffvärde på minst fyra års fängelse, t.ex. terroristbrott och spioneri. Eftersom dagens brottskatalog avskaffas i lagtexten, blir det trots allt fler brott som kan förhindras genom hemliga tvångsmedel.
 
  © 2017 Jure AB