Narkotikastraffrätten
   
 
Författare:Träskman Per Ole
Titel:Narkotikastraffrätten
Utgivningsår:2012
Omfång:266 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139015635
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt

Pris: 673 SEK exkl. moms

 

Narkotikastraffrätten behandlar narkotikabrotten, påföljderna för narkotikabrott, rättegången i brottmål som handlar om narkotika och även den kriminalpolitik och straffrättspolitik som gäller på narkotikaområdet. Boken behandlar alltså alla relevanta frågor då det gäller den straffrättsliga kontrollen av narkotikamissbruk. Bokens tyngdpunkt är lagd på de narkotikabrott som kriminaliseras och regleras i gällande narkotikastrafflag samt på de brott som rör smuggling av narkotika. Vidare behandlas vissa frågor som gäller de allmänna grunderna för straffansvar och vissa processuella frågor, särskilt sådana som gäller spaning och förundersökning.

Boken är i första hand rättslig och lagkommenterande, men på grund av den utveckling som har funnits när det gäller den straffrättsliga kontrollen av narkotikamissbruk är det också nödvändigt att beröra vissa kriminologiska och kriminalpolitiska frågor.

Narkotikastraffrätten är avsedd att användas inom den akademiska undervisningen och vid den utbildning som ordnas för praktiskt verksamma jurister. Den är även skriven för andra som hanterar narkotikafrågor inom polisen och socialförvaltningen samt är en aktuell informationskälla vid den praktiska narkotikakontrollen och för den narkotikabekämpning som skilda myndigheter utför.


 
  © 2017 Jure AB