Bolagens rättsliga ställning
� Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag
   
 
Författare:Hemström Carl , Giertz Magdalena
Titel:Bolagens rättsliga ställning � Om enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:194 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139206392
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 405 SEK exkl. moms

 

Boken inleds med en generell redogörelse av de problem som kan uppkomma för den som rättshandlar med ett bolag. Den rättsliga regleringen av de olika bolagsformerna beskrivs dessutom utförligt med tonvikt på de vanligaste frågorna. Fokus ligger på aktiebolaget, men eftersom regleringen på detta område är omfattande beskrivs vissa delar endast översiktligt.

Nytt i den tionde upplagan är bl.a. ändrad kapitel- och avsnittsindelning och ett modernare språkbruk. Lagändringar med ikraftträdande senast den 1 juni 2013 är beaktade.

 
  © 2017 Jure AB