Miljöanpassad upphandling
� offentlig och privat
   
 
Författare:Falk Jan-Erik
Titel:Miljöanpassad upphandling � offentlig och privat
Utgivningsår:2001
Omfång:258 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231130
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Marknadsrätt , Miljörätt

Pris: 380 SEK exkl. moms

 

I boken Miljöanpassad upphandling – offentlig och privat förklarar framstående experter inom miljöområdet vad begrepp som hållbarhet, hållbar utveckling, EMAS, ISO 14001, miljömärkning, miljövarudeklarationer, nyckeltal m.m. innebär.

Syftet med boken är att ge inköparen instrument och riktlinjer som underlättar inköpsarbetet genom hela inköpsprocessen. Ett särskilt avsnitt behandlar utförligt den offentliga upphandlingen. Boken har utformats så att den skall kunna användas som handbok för inköpare och andra som kommer i kontakt med upphandling, miljörevisioner, miljöledningssystem m.m.

Även säljare till det privata näringslivet och den offentliga sektorn borde ha stor nytta av boken.

Ecompetence AB är ett konsult- och miljöutbildningsbolag som tillför ett miljöperspektiv till utbildningar som erbjuds av företagets huvudägare, Handelshögskolan i Stockholm.

Redaktör för boken är jur kand Jan-Erik Falk, medlem av Rådet för Offentlig Upphandling, ROU, och European Public Procurement Group. Han är bl a författare till Handbok i Offentlig Upphandling och Ciceron Beslutstödssystem för offentliga inköpare.
 
  © 2017 Jure AB