Tomträtt
� Kommentar till jordabalken 13 och 21 kap. m.m.
   
 
Författare: Hermansson Magnus , Westerlind Peter
Titel:Tomträtt � Kommentar till jordabalken 13 och 21 kap. m.m.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:278 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139111825
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 697 SEK exkl. moms

 

Boken ger inledningsvis en allmän översikt över tomträtten, följt av huvudinnehållet i jordabalkens tomträttsregler. Därefter kommenteras i detalj de särskilda paragraferna om tomträtt i 13 och 21 kap.

Sedan den förra upplagan utkom har ändringar skett i de författningar som rör tomträtt dessutom har flera vägledande rättsfall meddelats som är av betydelse för tomträttsinstitutet. Användningen av tomträttsinstitutet har också förändrats; det upplåts numera få nya tomträtter för småhus samtidigt som ett flertal kommuner säljer ut sina tomträttsinnehav.

Omfattande bearbetningar har gjorts, inte minst såvitt gäller referenser till lagförarbeten. Ett nytt avsnitt har även tillkommit med anledning av de ändringar i 3 kap. JB rörande tomträtt som har skett sedan den förra upplagan utkom.
 
  © 2017 Jure AB