SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden
� Genomförande av EU:s tolknings-och översättningsdirektiv. Betänkande från Utredningen om tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden
   
 
Titel:SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden � Genomförande av EU:s tolknings-och översättningsdirektiv. Betänkande från Utredningen om tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden
Utgivningsår:2012
Omfång:153 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237748
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:49
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Med ökad rörlighet över gränserna och ökad invandring har Sverige fått ett samhälle som präglas av en kulturell, etnisk och religiös mångfald. Från att vara ett huvudsakligen enspråkigt land talas det i Sverige i dag över 150 olika språk. Även om många är flerspråkiga och behärskar svenska mycket väl, finns behov av tolkning eller översättning för att kunna förstå eller göra sig förstådda.

Utredningens förslag innebär stärkta möjligheter för en misstänkt eller tilltalad som inte behärskar svenska att få handlingar översatta till sitt modersmål. Förslagen innebär också att kvalitetskraven höjs när det gäller både tolkning och översättning. Förslagen kan förväntas medföra en viss ökning av antalalet överprövningar hos Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten m.m.
 
  © 2017 Jure AB