Intrångsundersökning och discovery
� en komparativ studie avseende förberedelse i patentintrångsmål
   
 
Författare:Lyxell Ralf
Titel:Intrångsundersökning och discovery � en komparativ studie avseende förberedelse i patentintrångsmål
Utgivningsår:2001
Omfång:145 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231106
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Svenska föreningen mot piratkopiering nr. 3
Ämnesord:Immaterialrätt , Processrätt

Pris: 246 SEK exkl. moms

 

Bevisupptagningsinstitutet discovery är ett av de mest omtvistade inslagen i amerikansk civilprocessrätt. Det utgörs av en uppsättning bestämmelser som tillåter att parterna får insyn i varandras bevisning – ett slags privat husrannsakan – som tillämpas under förberedelserna inför en rättegång. Discovery liknar därför på många sätt de möjligheter till intrångsundersökning som sedan januari 1999 finns i den svenska immaterialrätten. Denna bok är en introduktion för den som har anledning att närma sig discovery och intrångsundersökning. Mot bakgrund av rättspraxis, beskrivs grunddragen inom såväl discovery som svenska bevisupptagningsregler. Härvid besvaras frågorna:

1. Hur går discovery till och vad får eftersökas?

2. Vad får eftersökas enligt den processuella editionsplikten i rättegångsbalken?

3. Vad får eftersökas enligt rättegångsbalken bestämmelser om editionsföreläggande till framtida säkerhet?

4. Hur går intrångsundersökning till och vad får eftersökas?

Framställningen innehåller också en jämförelse mellan och en analys av de skilda rättsinstituten, deras för- och nackdelar.
 
  © 2017 Jure AB