Nærhed ved domstolene
� Et spørgsmål om retfærdighed og legitimitet
   
 
Författare:Andersen Søren Stig
Titel:Nærhed ved domstolene � Et spørgsmål om retfærdighed og legitimitet
Utgivningsår:2012
Omfång:364 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757428438
Ämnesord:Processrätt

Pris: 524 SEK exkl. moms

 

Denne bog handler om noget så grundlæggende som betydningen af, at der i retten finder et møde sted mellem mennesker. Hvad betyder det for, at der sker en retfærdig retsanvendelse, og hvad betyder det for rettens legitimitet?

Mellemmenneskelig kontakt og kommunikation finder sted i større eller mindre grad af nærhed. Det gælder også relationerne i retten, hvad enten der er tale om skriftlig eller mundtlig kontakt eller begge dele. En vigtig del af dommergerningen er fx at finde en hensigtsmæssig balance mellem de forskellige hensyn, såsom et retfærdigt resultat og et ansvar over for sagens parter. Nærhed er et aspekt, der gennemsyrer alle dele af vores sociale eksistens i en sådan grad, at vi ofte overser behovet for at reflektere nærmere over dens implikationer.

Grundtanken bag denne bog er, at det har vidtrækkende konsekvenser, i hvilket omfang kontakten i retten er præget af nærhed. Bogen gennemgår forskellige aspekter og teorier af og om nærhed, og der samlet tilbyder et begrebsapparat omkring nærhed og afstand i retten.

Bogen er resultatet af forfatterens ph.d.-afhandling.

 
  © 2017 Jure AB