Allmän kriminalrätt
   
 
Författare:Jareborg Nils
Titel:Allmän kriminalrätt
Anmärkning:Boken ersätter Straffrättens gärningslära och Straffrättens ansvarslära av samme författare. Supplement till boken kan kostnadsfritt laddas ner på Iustus hemsida.
Utgivningsår:2001
Omfång:494 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784703
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 545 SEK exkl. moms

 

Allmän kriminalrätt används som lärobok i juristutbildningen och som handbok i det praktiska rättslivet. I rättssäkerhetens intresse är den också avsedd att på ett adekvat sätt spegla straffrättens komplexitet och göra straffrättssystemet så sammanhängande som möjligt, både begreppsligt och värdemässigt.

Boken ersätter Straffrättens gärningslära (1995) och Straffrättens ansvarslära (1994) av samme författare. Som framställning över straffrättens allmänna del är boken avsedd att kompletteras av Jareborg & Zila: Straffrättens påföljdslära (2000).

Materialet är uppdelat i följande kapitel: Kriminalisering, Straffrättsmetodik, Straffbelagd gärning, Rättsstridighet, Personligt ansvar, Osjälvständiga brotts-former samt Konkurrens mellan brott

Nils Jareborg är professor i straffrätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB