Straffeprocessen
   
 
Författare:Smith Eva , Jochimsen Jørgen , Kistrup Michael , Poulsen Jakob Lund
Titel:Straffeprocessen
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:1003 sid.
Förlag:Thomson Förlag
ISBN:9788761919656
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Formålet med de straffeprocessuelle regler er at undersøge og opklare, om de strafferetlige regler er overtrådt og skabe mulighed for, at en dom kan blive afsagt. Samtidig indeholder straffeprocessen imidlertid også en række regler, der har til formål at beskytte individet over for statsmagten. Dermed udgør den en af de vigtigste retssikkerhedsgarantier i et demokratisk samfund.

Bogen beskriver alle relevante instanser, myndigheder, forhold og regler i selve straffeprocessen. 2. udgave er især opdateret med hensyn til reformen af den danske retsplejelov, som trådte i kraft den 1. januar 2007.
Bogen gennemgår:
•Domstolenes organisation
•Anklagemyndigheden
•Politiets organisation og opgaver
•Forsvarerbistand
•Sigtede
•Efterforskning
•Straffeprocessuelle tvangsindgreb
•Beviser
•Hovedforhandling og dom
•Forurettedes stilling
•Fuldbyrdelse
•Oprejsning i anledning af strafferetlig forfølgning og sager mod politiet
•Retskraft
Målgruppe:
Bogen henvender sig både til jurastuderende som lærebog i faget Strafferetspleje på universiteternes kandidatdel og til dommere, anklagemyndighed og forsvarere.

Om forfatterne:
Forfatterne til bogen er professor, dr. jur. Eva Smith, fhv. landsdommer Jørgen Jochimsen, landsdommer Michael Kistrup og advokat Jakob Lund Poulsen.

 
  © 2017 Jure AB