Ds 2012:38 Ändringar i växtskyddslagen
   
 
Titel:Ds 2012:38 Ändringar i växtskyddslagen
Utgivningsår:2012
Omfång:59 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238042
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:38
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås nya bemyndiganden i växtskyddslagen
(1972:318). Bland annat ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om åtgärder för att kartlägga, fastställa frihet från samt kontrollera spridning av nya och ännu inte reglerade växtskadegörare. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
 
  © 2017 Jure AB