Ds 2012:40 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
   
 
Titel:Ds 2012:40 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar
Utgivningsår:2012
Omfång:24 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238127
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:40
Ämnesord:Straffrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Föreslår att lagen (2010:374) om försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar ska fortsätta att gälla t.o.m. den 30 juni 2016.
Försöket innebär att även bevakningspersonal får ta frivilliga alkoholutandningsprov i hamnar, förutom polis, tulltjänstemän och kustbevakningspersonal.

 
  © 2017 Jure AB