Föräldrabalken, 1-21 kap. och internationell föräldrarätt
� En kommentar, Del I-II
   
 
Författare:Walin Gösta , Vängby Staffan
Titel:Föräldrabalken, 1-21 kap. och internationell föräldrarätt � En kommentar, Del I-II
Anmärkning:2 volymer.

Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en STÅENDE ORDER på den kommande utgivningen av supplement.
En STÅENDE ORDER gäller till dess att kunden säger upp den. Returrätt gäller ej för supplement.
Utgivningsår:2012
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006107
Produkttyp:Lösblad
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 3900 SEK exkl. moms

 

Boken är en kommentar till föräldrabalken, paragraf för paragraf. Utförliga hänvisningar sker till lagförarbeten och rättsfall. Författarna redogör därefter dels för allmänna internationella regler som gäller i Sverige, dels för nordiska rättsförhållanden inom bl.a. områdena faderskap, adoption, förmynderskap, vårdnad och umgänge och underhåll.

Del I omfattar 1-13 kap. Del II 14-21 kap. och internationell familjerätt.

Gösta Walin är jur.dr och f.d. justitieråd. Han har lett lagstiftningsarbetet på flera viktiga områden och utgett ett flertal kommentarer och monografier.

Staffan Vängby är f.d. justitieråd och sekreterare i familjerättskommittén.
 
  © 2017 Jure AB