Internationell affärsrätt
   
 
Författare:Seth Torsten
Titel:Internationell affärsrätt
Utgivningsår:1990
Omfång:95 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144287615
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 95 SEK exkl. moms

 

Ett svenskt företag som skall exportera eller importera en produkt ställs inför en rad juridiska frågor. Vilka rättsregler styr företagets handlande? Vilka internationella avtal och organisationer får betydelse för affärens genomförande? Vilka bestämmelser skall ett avtal innehålla? Hur kan företaget gardera sig mot förluster? Vad gäller om företaget inte kommer överens med sin motpart? Frågor som dessa behandlas i denna bok. Här ges en översiktlig framställning av de rättsliga ramar som omger ett avtal där parterna har sitt hemvist i olika länder.
Boken är avsedd att kunna användas som kurslitteratur på universiteten men vänder sig också till andra som i sitt arbete eller annars behöver kunskaper om affärsjuridiska frågor med internationell anknytning.
Torsten Seth är högskolelektor i handelsrätt vid Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB