Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring
   
 
Författare:Andersson Håkan , Bengtsson Bertil , Holm Anders , Lindell-Frantz Eva , Nydrén Birger , Radetzki Marcus , van der Sluijs Jessika , Ullman Harald
Titel:Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring
Utgivningsår:2012
Omfång:320 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234994
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Försäkringsrätt

Pris: 490 SEK exkl. moms

 

Denna antologi är ett uttryck för författarnas ambitioner att tillgodose en del av behovet av forskning inom försäkrings- och skadeståndsrätt och att fortsätta det arbete med denna inriktning som inleddes år 2009 med publiceringen av antologin Uppsatser om försäkringsavtalslagen.

Uppsatserna är författade av Håkan Andersson, professor i civilrätt, juridiska fakulteten vid Uppsala universitet, Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd, professor i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, Anders Holm, jur. dr och universitetslektor, affärsjuridiska programmet vid Linköpingsuniversitet, Eva Lindell-Frantz, jur, dr och universitetslektor, juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Birger Nyåren, f.d. chefsjurist i Ziirich Plc, senior counsel vid Grönbergs advokatbyrå, Marcus Radetzki, professor i civilrätt, Stockholm Center for Commercial Law vid Stockholms universitet, Jessika van der Sluijs, docent i civilrätt, Stockholm Center for Commercial Law vid Stockholms universitet och Harald Ullman, adj. professor i försäkringsrätt, affärsjuridiska programmet vid Linköpings universitet.

Innehåll:
- Ansvarsformernas differentiering - culpa, strikt ansvar och mellanformer av ansvar
av Håkan Andersson

- Anvarsförsäkringen och rättspolitiken
av Bertil Bengtsson

- Produktskador: Garantier och ansvarsförsäkring
av Anders Holm

- Ansvarsförsäkring i konsumentförhållande
av Eva Lindell-Frantz

- Till frågan om sakskada
av Birger Nydrén

- Ansvarsförsäkringsskyddets betydelse vid tillämpning av 3 kap 6 § SKL
av Marcus Radetzki

- Försäkringsfall och täckningsprinciperna
av Jessika van der Sluijs

- Riskökning i ansvarsförsäkring
av Harald Ullman
 
  © 2017 Jure AB