SOU 2012:85 Avlyssning mot grova vapenbrott?
   
 
Titel:SOU 2012:85 Avlyssning mot grova vapenbrott?
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel
Utgivningsår:2012
Omfång:113 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238509
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:85
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 240 SEK exkl. moms

 

Först straffskärpning - därefter blir hemlig avlyssning möjlig!

Föreslår i nuläget inga ändringar av tvångsmedelsreglerna när det gäller hemlig avlyssning av elektronisk information i samband med misstänkt vapenbrott.
Skälet är främst att sådana metoder av integritetsskäl endast får tillgripas vid allvarligare brott, där straffet är minst två års fängelse. I dag är minimistraffet för vapenbrott sex månader.
Det finns inte heller några särskilda utredningssvårigheter när det gäller förekomst av vapen inom t.ex. den organiserade brottsligheten som motiverar hemlig avlyssning.
Frågan om eventuell straffskärpning för vapenbrottslighet utreds f.n. enligt Direktiv 2012:19. Det är möjligt att det i samband med förslagen från denna utredning finns anledning att återkomma till frågan om hemlig avlyssning vid grova vapenbrott.

 
  © 2017 Jure AB