Brå Rapport 2012:15 Återfall i brott
� Mönster i risken för återfall bland lagförda personer
   
 
Titel:Brå Rapport 2012:15 Återfall i brott � Mönster i risken för återfall bland lagförda personer
Utgivningsår:2012
Omfång:97 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9789187335037
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2012:15
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 184 SEK exkl. moms

 

Nästan hälften begår nya brott inom tre år!

Redovisar en studie av 69 700 personer som frigivits från fängelse, skrivits ut från sluten ungdomsvård, intensivövervakats eller lagförts med annan typ av påföljd år 2003. Dessa personer följdes upp under tre år resp. sex år.
Resultaten visar att återfall inom tre år sker i totalt 41 procent av samtliga fall. Ungefär hälften av återfallsbrotten begås av en starkt brottsaktiv grupp som utgör en liten andel (5 procent) av samtliga lagförda personer.
När det gäller återfall inom sex år i brott med frihetsberövande påföljd (sluten ungdomsvård eller fängelse) visar resultaten bl.a. att totalt 19 procent återföll i brott med denna typ av påföljd.
Resultaten pekar också på att tidigare brottsbelastning har starkast koppling till risk för återfall, oavsett sociala bakgrundsfaktorer.

 
  © 2017 Jure AB