Regelsamling i marknadsrätt
   
 
Författare:Svensson Carl Anders , Stenlund Anders , Brink Torsten , Carlén-Wendels Thomas , Ström Lars-Erik
Titel:Regelsamling i marknadsrätt
Anmärkning:Utgiven i samarbete med MarLaw AB Advokatfirman för marknadsrätt-
Upplaga:13 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:567 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139113362
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 777 SEK exkl. moms

 

Detta är en samling av lagregler och andra normer som reglerar företagens reklam- och marknadsföringsåtgärder samt konsumenternas ställning på den svenska marknaden. Regelsamlingen är ett komplement till handboken Praktisk marknadsrätt och kan även – tack vare att den innehåller ett centralt och värdefullt urval av både juridiska och etiska regler – användas separat eller tillsammans med annan litteratur på området. Den trettonde upplagan av Regelsamling i marknadsrätt är uppdaterad till den 20 juni 2012 och innehåller bl.a. följande:

• Marknadsföringslagen.
• ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation.
• Ett urval av Konsumentverkets riktlinjer och föreskrifter.
• De nordiska konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkter bl.a. ang. marknadsföring via sociala medier.
• Upphovsrättslagen.
• Lagar om varumärkesrätt, firmarätt och mönsterrätt.
• Regler om givande och tagande av muta, lotterilagen.
• Radio- och TV-lagen.
• Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.
• Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
• Prisinformationslagen med Konsumentverkets allmänna råd.
• Personuppgiftslagen och lagen om namn och bild i reklam.
• Den moderniserade konkurrenslagstiftningen och annan central näringsrättslig lagstiftning.
• Den köprättsliga lagstiftningen – köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen samt konsumentkreditlagen.
• Produktsäkerhets- och produktansvarslagarna.
• Speciallagstiftning om alkohol, tobak, livsmedel, läkemedel och kemiska produkter.
• Lag om skydd för företagshemligheter.
• Kriterier för bedömning av könsdiskriminerande
reklam.
• Förteckning över EU-direktiv och normer i urval.

Författarna är alla jurister och sedan länge praktiskt verksamma inom marknadsrättens område.


 
  © 2017 Jure AB