Trygghet i fokus
� Om stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete
   
 
Titel:Trygghet i fokus � Om stöd till brottsdrabbade och brottsförebyggande arbete
Anmärkning:Fem år med Stiftelsen Tryggare Sverige
Utgivningsår:2013
Omfång:94 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172235113
Serie:Stiftelsen Tryggare Sverige
Ämnesord:Kriminologi , Straffrätt

Pris: 126 SEK exkl. moms

 

I mars 2008 bildades den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige. Verksamheten syftar till att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området.
Förslagen för att åstadkomma detta handlar ofta om bättre lagstiftning, hårdare tag och ökade resurser. Vi menar emellertid att det är andra åtgärder som krävs för att i praktiken minska brottsligheten och säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.

Det fortsatta utvecklingsarbetet måste därför enligt vår mening inriktas mot följande strategiska områden:

Rättsväsendet - alla brott måste utredas.
Kommunerna - problemet med stöd till brottsdrabbade måste lösas.
Skolan - rollen som mönsterbildare för hot, och våld måste brytas.

Med denna bok vill vi sammanfatta de gångna fem årens arbete och blicka framåt för att se vad som ytterligare kan göras för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.

Boken innehåller ett urval av de artiklar som Stiftelsen Tryggare Sveriges medarbetare har skrivit mellan åren 2009 och 2012. Artiklarna handlar om uppmärksammade händelser som inträffat, till exempel mordet på Carla Saado i Huskvarna år 2010, men de handlar framför allt om situationen inom rättsväsendet, om kommunernas brottsförebyggande arbete och om situationen för barn och unga som drabbas av brott skolan.
 
  © 2017 Jure AB