Ds 2000:10 Överföring av fastighetstillbehör
   
 
Titel:Ds 2000:10 Överföring av fastighetstillbehör
Anmärkning:Prop. 2000/01:138
Utgivningsår:2000
Omfång:63 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211378
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:10
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 85 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar i bl.a. jordabalken och fastighetsbildningslagen som ska göra det möjligt att sakrättsligt frigöra tillbehör till en fastighet utan att dessa fysiskt skiljs från fastigheten.
 
  © 2017 Jure AB