Bevisförbud i rättspraxis
   
 
Författare:Lundqvist Ulf
Titel:Bevisförbud i rättspraxis
Utgivningsår:2013
Omfång:318 sid.
Förlag:Bokbyrån HB
ISBN:9789198039214
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

Bevisförbud i rättspraxis kartlägger rättspraxis från Högsta domstolen och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna avseende förbud mot att använda olagligen eller otillbörligen åtkommen eller upptagen bevisning i brottmål (bevisförbud). Bl.a. undersöks husrannsakan och beslag hos advokat, tillfällighetsfynd vid telefonavlyssning och buggning, provokationer, agerande av privatpersoner och doktrinen om frukten från det förgiftade trädet.

I sammanhanget uppmärksammas även bestämmelserna i 2 kap. 7 § brottsbalken om svensk jurisdiktion och tillämplig lag, som föreskriver att internationell rätt skall beaktas i båda dessa avseenden.

Ulf Lundqvist är jur dr och docent i processrätt och har lång erfarenhet av arbete i domstol och på universitet. Han har haft förtroendeuppdrag utomlands och verkat som rättslig rådgivare i fältmission och vid en internationell brottmålsdomstol. Ulf Lundqvist är författare till flera böcker och artiklar inom straff- och processrätt. 
  © 2017 Jure AB