Övergrepp mot kvinnor och barn
� Den rättsliga hanteringen
   
 
Författare:Diesen Christian , Diesen Eva F.
Titel:Övergrepp mot kvinnor och barn � Den rättsliga hanteringen
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:390 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017097
Ämnesord:Processrätt , Kriminologi , Straffrätt

Pris: 595 SEK exkl. moms

 

Boken utgör en studie, där forskare gått igenom närmare 10 000 förundersökningar och 2 000 domar rörande våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, barnmisshandel och kvinnomisshandel inom relation samt barnpornografibrott och barnsexturism. I den nya upplagan har materialet uppdaterats och dessutom presenteras resultat från tre nya EU-studier, som författarna deltagit i. Avsnittet om sambandet mellan våld mot människor och djur i nära relationer har också utvecklats.
Studien visar att brotten mot kvinnor och barn ökar och att det finns betydande brister inom rättsapparaten när det gäller att utreda och bedöma dessa brott. Även om Sverige i ett internationellt perspektiv har kommit långt när det gäller brottsofferfrågor – och därför har fler anmälningar per capita än andra länder – ger boken en bild av ett samhälle där våld mot en svagare part ofta förekommer men sällan klaras upp.
Boken är en kunskapskälla när det gäller övergreppsproblematik, polisutredningar och domstolspraxis på området och är lämpad för jurister, poliser, socialarbetare, frivilliga på brottsofferområdet m.fl.
 
  © 2017 Jure AB