Ds 2001:38 Säkerställda obligationer
   
 
Titel:Ds 2001:38 Säkerställda obligationer
Anmärkning:Se SOU 1997:110 och prop. 2002/03:107.
Utgivningsår:2001
Omfång:171 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138214997
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2001:38
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 200 SEK exkl. moms

 

Säkerställda obligationer framstår inom EU alltmer som ett standardinstrument för upplåning. Detta förslag innebär att en svensk bank eller ett svenskt kreditmarknadsföretag får ge ut säkerställda obligationer och andra jämförbara skuldförbindelser.
 
  © 2017 Jure AB