Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen
� En process- och insolvensrättslig manual
   
 
Författare:Renman Hans
Titel:Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen � En process- och insolvensrättslig manual
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:256 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016007
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Insolvensrätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

Syftet med denna bok är att så kort och koncist som möjligt beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast måste påkallas. Dessutom beskrivs de materiella förutsättningarna för att påkalla återvinning. Rekvisiten för återvinning av olika typer av rättshandlingar, t.ex. betalningar, säkerheter och gåvor beskrivs. Boken har en praktisk inriktning och innehåller flera exempel på hur konkursboet kan formulera sina yrkanden och i övrigt utforma sin talan i en återvinningsprocess.

I texten är rättsutvecklingen uppdaterad fram till den 1 februari 2013.

 
  © 2017 Jure AB